Kitchen Pages, KitCAD i3 KGC rX - SDK source - Index

This, _r5en.js MUST execute before:- _r5se.js | _r5se.js (min)

_r5en.js


var TEXTKi3toolBar = "KitCAD i3 toolbar";
var ICONblank = "blank.gif";
var ICONloading = "loading.gif";
var ICONfp = "fp.png";
var ICONkpi3 = "kpi3.gif";
var ICONcreate = "create.gif";
var ICONupload = "upload.gif";
var ICONtoolBar = "favicon.png";
var ICONPrompt = "faviconp.png";
var ICONEditor = "faviconpf.png";
var ICONhelp = "help.gif";
var ICONssl = "note.gif";
var ICONhttp = "note_ssl.gif";
var FONTstyle = "Tahoma 11px";

var TEXTNew = "New";
var TEXTDraw = "Draw";
var TEXTEdit = "Edit";
var TEXTSave = "Save";
var TEXTPrint = "Print";
var TEXTQuote = "Quote";
var TEXTRender = "Render";
var TEXTLoading = "Loading";
var TEXTCloseX = "X";

var TEXTPrompt = "Prompt";
var TEXTEnterIDnumOf050 = "Enter Object-Item number of (0-50) :";
var TEXTEnterIDnumOf050tip = "Enter Id of Object Item";
var TEXTOk = "Ok";

var TEXTObjectEditor = "Object Editor";
var TEXTKPDfilename = "KPD filename";
var TEXTTop = "Top";
var TEXTLeft = "Left";
var TEXTFile = "File";
var TEXTRotation = "Rotation";
var TEXTWidth = "Width";
var TEXTDepth = "Depth";
var TEXTHeight = "Height";
var TEXTHeightFromRL = "Height From RL";
var TEXTRepeats = "Repeats";
var TEXTMove = "Move";
var TEXTDelete = "Delete";
var TEXTApply = "Apply";
var TEXTClose = "Close";


/*language defines for splash links that start Account and Setting interfaces*/
var TEXTAccountManagerHREF = "#UserManager";
var TEXTAccountManagerHINT = "SignIn - SignOut";
var TEXTAccountManager = "Sign-In ";
var TEXTAboutHREF = "#About";
var TEXTAboutHINT = "About KitCAD i3 KGC rX";
var TEXTAbout = "About";
var TEXThelpHREF = "#Help\" target=\"_blank";
var TEXThelpHREFie6 = "help.html";
var TEXThelpHREFfile = "rX_\/help.html#";
var TEXThelpHREFpath = "rX_\/";
var TEXThelpHINT = "Help documents";
var TEXThelpALT = "?";
var TEXThelpIMG = ICONhelp;
var TEXTOptionSettingsHREF = "#Settings";
var TEXTOptionSettingsHINT = "Interface Preferences";
var TEXTOptionSettings = "Options";

var TEXTSignin = "Sign-In";
var TEXTSignout = "Sign-Out";

var TEXTsslTXT = "Click to turn on SSL (Secure Socket Layer)";
var TEXTsslfileTXT = "SSL (Secure Socket Layer) is unavailable";
var TEXTsslALT = "[SSL]";
var TEXTsslIMG = ICONssl;
var TEXTsslHOST = "https:\/\/secure.netsolhost.com\/";
var TEXThttpTXT = "Click to turn off SSL";
var TEXThttpALT = "[HTTP]";
var TEXThttpIMG = ICONhttp;

/*language measure defines*/
var date_stampDEFAULT = "10th February, 2013";
var magicnumberDEFAULT = 7.407407407;
var rotationnumberDEFAULT = 1.7452406;

var rpclversion = false;
var rpclversionid = "5.1";

/*Error messages*/
var onshowmessage = function (e){ /* alert(e); */ return false; }


/*SM share*/
/* https://developers.facebook.com/docs/share */
var SMfb = "https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=KitCAD i3 KGC r5 example&u=";
var SMfbICON = "smftg1.png";
var SMfbTEXT = "Facebook Sharer";

/* https://dev.twitter.com/docs/tweet-button */
var SMtw = "https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?original_referer=http:\/\/www.kitchenpages.com\/library\/i3\/r5&source=tweetbutton&text=KitCAD i3 KGC r5 example&via=KitchenPages&url=";
var SMtwICON = "smftg2.png";
var SMtwTEXT = "Tweet this";

/* https://developers.google.com/+/plugins/share/ */
var SMgcsplus = "https:\/\/plus.google.com\/share?url="
var SMgcsplusICON = "smftg3.png"
var SMgcsplusTEXT = "Share on Google+";


var TEXTkgcERROR = "KitCAD i3 KGC r5 has failed to load,\nplease review server status and try again later";
var TEXTcgiERROR = "Server CGI has failed";
var TEXTphpERROR = "Server PHP has failed";

/*rX unsupported save environment message*/
var rXsaveUnsupportedEnv = "\r\n#Unsupported web browser environment file save.\r\n#LONG CLICK, SELECT ALL and paste into new file;\r\n# or use RIGHT CLICK, SELECT ALL (ctrl+A), COPY (ctrl+C) and paste (ctrl+V) into a new file;\r\n# or use RIGHT CLICK, VIEW SOURCE, and select SAVE AS.\r\n\r\n\r\n";


var r3keysdown = true; /*true enables accessKeys input methods via keyboard*/
var r3keystimer = 9999; /*time between checks of keyboard*/
var r3keysqxevents = ["keydown", "keypress", "keyup"]; /*qx events*/
var r3keysDownEvent = "onkeydown"; /*kp events*/
var r3keysUpEvent = "onkeyup"; /*kp events*/

var r3html5SACkeys = true; /*true enables html5 shift-alt-ctrl input methods via keyboard*/
var TEXTaltKeyChar = 18; /*18 char code of ALT key*/
var TEXTctrlKeyChar = 17; /*17 char code of CTRL key*/
var TEXTshiftKeyChar = 16; /*16 char code of SHIFT key*/

var TEXTNewKey = "n";
var TEXTOpenKey = "o";
var TEXTDrawKey = "d";
var TEXTMoveKey = "m";
var TEXTEditKey = "e";
var TEXTDeleteKey = "d";
var TEXTOkKey = "o";
var TEXTSaveKey = "s";
var TEXTPrintKey = "p";
var TEXTQuoteKey = "q";
var TEXTRenderKey = "r";
var TEXTCloseKey = "c";
var TEXTCloseXKey = "x";
var TEXTApplyKey = "a";
var TEXTInputKey = "i";
var TEXThelpKey = "h";

var TEXTreturnKeyChar = 13; /*13 char code of RETURN key*/
var TEXTescKeyChar = 27; /*27 char code of ESC key*/
var TEXTarrowLeftKeyChar = 37; /*37 char code of LEFT key*/
var TEXTarrowUpKeyChar = 38; /*38 char code of UP key*/
var TEXTarrowRightKeyChar = 39; /*39 char code of RIGHT key*/
var TEXTarrowDownKeyChar = 40; /*40 char code of DOWN key*/
var rXarrowKeyStep = 1;
/*var rXarrowKeyStep_ = 10;*/
/*var rXarrowKeyStepTimeout = 5000;*/

/*rX graphics*/
var imgbase64 = true;
/*rX graphics file: HTTP source, true uses rXfilehtm without split(imgrXfilename)[0]*/
var imgrXhtm = false;
/*rX HTML page file: name, used to split path and create path to graphics*/
var imgrXfilename = "\/rX";

/*Graphic images base64 encoded, converted using http://www.kawa.net/works/js/data-scheme/base64-e.html */

img_loading = function(){ return ('data:image/gif;base64,'+
  'R0lGODlhEAAQAPMJAHp6eoKCgoqKipOTk/f39+bm5qysrM3Nzby8vMXFxe7u7t7e3pubm7S0tKOj'+
  'owAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJCAAJACwBAAIADgAMAAAEQ5AMQEFKDZF7Zb0BIBQc'+
  'IXzJcQpbgohTeSLXdEhcCgwXlee+RPBHCNpyBh3PJWoJDbPO6tCjsDiFU6C6cyYIiAa3GwEAIfkE'+
  'CQgADAAsAgAAAAwAEAAABFWQyRKSvJgJMFZmBBIAZIEVGwkYoAJuQgIECjEIIYAzA/ICiAHgICEW'+
  'OaQPSAUgKElCI8F44CB0zuAPQRCwFKMEzOliGJgC06WgCnA/C6FAeUkE1IwIACH5BAkIAA0ALAIA'+
  'AAAMABAAAARTsMnZFKO4JXAoQQMABCMhFYKoikhDpEK3iEGHAILZ3IYedhJEwXW4ATKSFZLAOpgK'+
  'LckBMJAQDIDoK9s4kAALwgFmMq5wQxfpO0DopIAEcsJQICMAIfkECQgACQAsAgABAA0ADQAABEYw'+
  'yUkTIZKgAcBA17AkhdCdgMAthCkc0mF2C5JiGUc3ATzptIpQsigWcRWUgXIINBKn5aQFQEA7r4vs'+
  'BnXMUIKCZKnRfZARACH5BAkIAAwALAAAAgAQAAwAAARUkElG0ABgIDK7ElgICEU3GcLBHaDATSXV'+
  'ESDClAtgKCaTAAFBgHEBbiSHIibxCw0OE0QAM2AEp4mewgBY3BiI0UtC4MTILRWBNRjDQKIRr1cp'+
  'atwRACH5BAUIAA0ALAAAAgAQAAwAAARTsMmJABiIzElQaodlCcV2BEBAaKAACCwjAsZGuIikJKhV'+
  'TqHBxrJA5IYAJEtiXFg2A8BhUxAFEgrma9kwzBiS2+ugWaEC00nBJZoeMpswIgo4biIAOw==');
}

img_favicon = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAMAAAAoLQ9TAAAAElBMVEUISqOAgACAgIDAwMD//wD/'+
  '///mr/L5AAAAV0lEQVR4AY2PSwoEUQgDJynr/ldukIfrEVDyQ/39W2z3ILDDp0ZAeAylSEBYQoBA'+
  'o5tEmAEXu3JmJgnP0TYzRbhIGhK5M4Bqy9vLJtHneAJ3e++X++3qA9V5Aa1q78m+AAAAAElFTkSu'+
  'QmCC');
}

img_faviconp = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAADElEQVR42mNgYGgAAACEAIH3iD0+'+
  'AAAAAElFTkSuQmCC');
}

img_faviconpf = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAADElEQVR42mNgYGgAAACEAIH3iD0+'+
  'AAAAAElFTkSuQmCC');
}

img_kpi3 = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAXCAAAAAAwvwDMAAAAYElEQVR4AaXQgQbAQAyD4Tx63/xm'+
  '+pOoK2bFTD5OWqnOOyp+PJC/k8guBEu2Jr9mgbQS0YWIF2pbiJVHwzPnP/kIVFInonhcn0+UN5Fk'+
  '3514+RuppyZFYhpXdxevHMTKD8aCuv8DLFWeAAAAAElFTkSuQmCC');
}

img_fp = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAC0AAAAuCAMAAACLUGAGAAACcFBMVEX//////6/v8J///7/f34/f'+
  '36/Pz5/Pz7Df35//8K//8L/v76/PwFXPz4/m4or/4krv77///5/Av2q8upi/v4Df36C6qEjQr0Df'+
  'ryDPz4D/4D/v4K/w78D69saQewCXgwufjy+jkzefkF+wn0efoHC/nzCyrGavsI/ftjDgvzC/v6DQ'+
  'yqD11Srw2lXg4Hff34Dw33/f37Df4LDg37v/8KD//5A1MApPRQBwbx+FcEV6dVqAfy+PkD+vkA+Q'+
  'j3egj0+foGC/oBCvoFCwoICgr1+mponJqSavr1/Prx+/sI/AsJ/fvx/AwIC/v4/PwIDjxzvPwJ/b'+
  'y1fwzy/Q0IDn0E/vz0Dfz3D40jrr33Pf37/v4KD/75BAPx9fTwBQUC9aWjpvYA9zYwNnZxdgZzdv'+
  'Xz93Z0CAbwCAgD+gjwCfjx+3mxefn0+woFCvr1CwsHfHr0Cvr3+vsH/AtUrZsym/sIC8tmnAv1fQ'+
  'wD/AwJDqwCXPwI/wwEDVymrwzzfPz5DP0JDv0D/P0J/b03vg12ff0JDw32Dg34/g4LDg4L/g38//'+
  '6Vbg77Dn58fv8K//93Dw/6D//+BAPwBAQBBHQCdQTxBfUABfUBBQTz9fXwBgYEBwbyB/cB9wb1Bv'+
  'cE9/cC+Afx+PfwCAfzCAgC9/f2CQfz+QgFCAj1+Xh2CPj1CwnyC3nw+goE+foF+goF+gpWqzo3nH'+
  'pze/ry+wsF/PsBDHtz/AsJCwv4/Av3fAv5/Az4/KxqTgz1DQz4DQ0I/Q0J/Q0K/f0J/Q34D320PQ'+
  '36/j36fg4K//4HD352/q5pj354Dv76Dw8J/w77Pv8L///4fw/68LprmHAAAC+ElEQVQYGe3AY5Or'+
  'ZwCA4ft9XsVOeqK1bdu299i2bau2bdt2+5e63U67SbqZ6Znpx3Nx2//vW26B18s3RLhGXOovnPqM'+
  'Ev5x7YRfEI/q4NQJSvibTFubwuKW91PClV0Y+Its5Kk6gbjBYp676z2+xoMVAFlWeGCLQJpDrA+A'+
  'tEf5lV30mTEahQQPd4LypZB+l4l2N+5MWJOGNQNForZMwlK5H6ftvDSHWDU1mTkcXOPhfSSSin5k'+
  'x3oL5c5ZpwR4rES71P5gznRxytmWiSInifkkrv+Y36bKAVdj7VkDEW4C9DytWQ3CN1VOQn52wp58'+
  'vp+CpJVV+4yyTJSLeib0lyi23Zbr516ynzw5fswOLFvlm50lVunFYl3TEGVFZ8bG7IHASMAOCU/U'+
  'n/sOKDMaZSKFQldUs0PGdmZ4LN8eyLOPHJq0X758HcqdzjKjJBPBwTyDUjhhOTCYdywvMJI3+RWL'+
  'C990mM0mkxnYn/pi89u9vb2HxiezmzduTEjclJS87S3XzywImwyGYFA97PG8ujVpU31z15I52eOD'+
  'HZvf9O22jBJN1famtbamrFu7tvqZ5OT09K6u7D1ZWVmDwHBBQUGhDRsLtP7XU5i3rroR3xsdHVlH'+
  'jixJr998YBig0Ga7IYjyfGtPd89Q9bONpKamvnPHn9ITV+2wWAoKAYRgQUPKu6rWrYX5IgP2ZdRu'+
  'bVnm21Y0kfz4vStHFUX2K0Tq1otVVbWiemmiL6PpPnjoyS38cPp0y51VowNGWRJEcpSGwOD10sSH'+
  '23kFF52rjwJCdD5WpfiFRAxNc2he0nitjwG2+3m54jxOAKWuziVMRHHrpZlaLjvZcBwz98wY+KTS'+
  'xVG/JABcRHNfvbA8lwo3LxSz18HhoJlPKwf4SZFmJEkhxvTV9hU6FW52hjAFMYWDiJnVbRiFkPi3'+
  '9kfcH7H0ILkh5oUvIB/f4EGSWcz9l3SW5jDEAtlstRKHrrNiiFwimFSDRDwNDTqfE8lkIq6anFJU'+
  '/jN9mttuxR9ESpbnzNYuoQAAAABJRU5ErkJggg==');
}

img_note_ssl = function(){ return (
  'iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAhCAMAAACP+FljAAAAG1BMVEX////AwMAAAAD//wCAgICA'+
  'gABmZsxmmczn59a1vYT+AAAArUlEQVR4AaXPQQ6DMBBD0djxtL3/iWvkLhglgkqY5X8CZuxWVeNq'+
  'NeekNgFe+lYA8kiDYq3AGYepo3MVEERP2gN3MAfMH+jCgKcTyLkH6QFddFCsPUgP6KIBj7MBeQbw'+
  'Zl+EowEJGbRPBGiAPET66YoIP84RAXlDB+8AcfMPBiLlEQD7NAIyYpl7xNo5soi1NwC9el8BHgK3'+
  'p5/48AZIN4B3QHS/vuKqe1w3/t8XIK8GJ/zau+YAAAAASUVORK5CYII=');
}

img_note = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAhCAMAAACP+FljAAAAG1BMVEX//////wCAgIAAAACAgADA'+
  'wMBmZsxmmczn59ZTSl29AAAAuklEQVR4AaXPUW5EIQxD0fjaTLv/FVcqQiKCmVep/s3BIXVLkvqU'+
  'SDL3h5nzq8jvwK4ozgkiJUGJYp8iGtg23EFEvBZN0EUUbyfYegeiBbroIM47EG1gFx3IagBAcZKo'+
  'ZwoYgB0WiLMBatiA53y7YgoKwxTR1tDA1wT48gcKbJhT91ATwAKipWoTHiuCuFam6OsJOwiv/f3Z'+
  'EEYvOBvG5waP/zbk208NPDSYpwb3+XFF4vTg2uMz9ff8AJzNBnA1TuWKAAAAAElFTkSuQmCC');
}

img_help = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASCAMAAABhEH5lAAAA5FBMVEX////P3+9PT08fX88vX8/P'+
  'z+/f3+///+8PP78fT78fX7/v7+8vX79fX1+fr88PT78fT89vb29fj8+vv9+/v7+/z9+/z+8PP68/'+
  'f/9ff79/f39/j8+Pn8/Pz9/P3///7+/v//8AL78AP68PT68PT88fT68fX98/X68vb98/b88/b99P'+
  'b79Pf79Pf89ff99vf79fj+9vj9+Pj4+Pj59vn99vn++Pn59/n8+Pn7+fn5+fn69vr/9/r++Pr9+f'+
  'r9+vr7+Pv/+vv8+Pz/+fz/+f3/+/3//f39+/7//f7+/f7//v79/v7//w6swEAAAAyUlEQVR4AXXM'+
  'VXbDQAyF4SuPrPGYIW7YSZmZmXn/+2nGbn36ku/x1z3CPORa9K+4AkvccbsB3l+eHp6noM5fqa5v'+
  '5EtOe69w60ZB1dvTuNOTrY1vOWtGB2v7srt4jnzlEMWlTZ/Mvkm8EptpOKXIpoWUWZkYJ4nyA3Lq'+
  'ZJjTPm491SaEPvt9CQ0n27ps0mh2D3OlVLf4OG5+6Z2ud4HcWxpqco4wMxY9XF6PzWqsKctQe6TJ'+
  'WzwqgoAGEX5dlWTdOxlancixBpjjB4XvD0BLo3eyAAAAAElFTkSuQmCC');
}

img_upload = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJsAAACECAMAAACwP6nwAAAAkFBMVEX8/fzdsHDAwMDVtYfn1bbV'+
  'upXax6fq2MPmxpfDmWbhyKjIpnbYwpbFmFe3i1PGo2nKs4a7mGbn0avavaHKijTSrHnx3bvRrYOs'+
  'dTb159XMuZbIqofz48zCiVXizLS9oFq8oGnFfTTRnFXRpGbr5dG9poHv4b27fkjJlUbHoFrp4sf4'+
  '8tjGjEPNtHy2gy3e2s60QlrqAAAEKUlEQVR4Ae3W23KjOBCAYYnWAQTGYAfjs72TwySzM7vv/3bb'+
  'cigqTDyGzuK2LvxX5S4XX3VLwuJy9+7dM8ZoLESakhjU4NO+DHNOBUCzslvL9Egcqbrp2P5cVRRF'+
  'Zm5nk32tbza5J9lbFrANQl0pVgVse5SxC9Ump48SALLMYEopztetv2R6Ki0wNGZur5QNYmy+ydvb'+
  '5IC8xrhZrzUSXayUurkNdU1vk2NZHo+pr6oAQGfGjfuJiz4mKR3K9xJsOk2QuNmkNSINtrcj0M5C'+
  'Ja3JJPF5pS993mxq0Pp0Y8ahjYD0C99NyndkeXx+3mhPdDNlR7KNgERlnpdljkq/7F/Fen0iqvFs'+
  'IyBReTgcjnhv0AigHW7aPtFtpLsj6e1KP0T/c2tFt9GMX2ZOCzWWbfxZpmbLhaOPEhaMtq6xXznb'+
  '8tn6kV0lKC5bf590msVG6IMuHfDPghcn24y42CY6dfGsXA2XiUsB1FWVpgg444jSVEoZtY1u0z2/'+
  'JwHe/5A4/c0YTWWnfiQRB9TfummaJj2vZ9TGa2vDMfb/COog6VdV0HHUyjwnjbK1vfTYRu1QdkbZ'+
  'Z/vBaGuLPvZHHFjBjeuWNws/Y9ts+20c+bv/aamB2OQ0+Wyzgdiw6HfbQgSEi7ovnA3I1q41QBvi'+
  'SDZeXNe26LMBL440Nw1h2vgHl0c0GyduR7LxL5VgE/oGBy54mxJhLXUSkWzmVgdOrQIbXB61Nvf3'+
  'EFvF/E1t5jbAZqDmHVxj26Mt1KW6VWi2ZEmy8d7UnGRzIG9x4DTaAnx+CbaMdXDNgfO24A7c98YG'+
  '3DbCgdNbEd6BW3obhrbQBpd8R1tEsFWMuF1z4KwYlK45bc2BUwNt3DeVYDPAPDiCjXepkmabA6/N'+
  '44wYulRO3DKi2MS8ZsT9RbSxDo5mE7rmtunhNuC+DDDYZkByHzgxuLWs2GwPRBvnr9+fJ5savtSM'+
  '+zIotsHRLwPFVjB/GQg2w/1lcARbwYd7INpwqby2mGCbFbyXwawINhxcxWhbP1GW+ov1MpBsMe9l'+
  'KH4QbCpjtT2jLcTBoW0ZKYpNaQjW9uLQBiy2ZSRoNqG0XgNUPF9USbPZvTHG8zgeEaJNrKy1yphM'+
  'A0B95QMnZ+ILvSi1d3Otob7aBH9SbZ1wgM5lOEENV7kMQjpBrztB5eZzDZw2QltrZ8bFMWCj2jIx'+
  'Thbb4wTHsr3+Q7f1AGcudno+xvwehNRi7Oy/VuGGY4g5bYQWSs1wwwD/xwbietnTAPXXgK8ip9vI'+
  'E5zFGNn3zds4siegjFlthBYLvMVu8Ia/5Whjzb7fkRj6bbu8EPxt/TMd6x7fa8Js674yF6/IhMHW'+
  '86VzCISzS2Wy9VySeHbmlXlMQISRVcpPsGPTgifCMxg3tnQuAmux8ED0VRtWGwHoX0Er7t27d+/e'+
  'vQv9B4lhUERBuRTeAAAAAElFTkSuQmCC');
}

img_create = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJsAAACECAMAAACwP6nwAAACPVBMVEUEAwMPDxAQDw8QDxAXFxgg'+
  'HyAfICAHNwcmJSVfEBAqMCowLy8wLzA3NzcAXwA/P0BAPz9AP0A/QD9vNzdISEhPUEdPT1BQT1BQ'+
  'UE8/YD//Dw9AZ0BXV1clfyUfhx9gX2BfYF9gYF9jX183fzcPnw9faGCwUA8flx9mZ2YAsACfUFAg'+
  'oCAPrw9Qf19Hh09AkD9vcG/PUB91b28auhr/Pz8osig/pz99fX1/f4AK0wqDhIH/UE84vDYgzyAF'+
  '5QWgf39Avz9OtU4/wD8A8ACQi4+PkIn/X2CQj5D/YF//YGAf4B+gjJMP8A+Tlo9A0EAA/wAA8GCX'+
  'mpQP/w8P/xDAj48V/xBpxGmeoJlwv38h/yGfqKD/f39A8EAn/zfAoKClraSQwJCrsJ+nr7A6/zqw'+
  'r6Ossauwr7BA/0D/j4/AsK+uubCyua1P/09W/1Vv729g+l+vwL9v8HC8wK+7vr1f/2DAv7DAwK+/'+
  'v8Bn/mfBv8DAwMC6xrrAwM+v0K/Qv7/DyLz/ra2+ysPPwM96/3rAz8DAz89Q///Qzb3N0L/Pz8DQ'+
  '0L/Mz9DRz8bPz8/Qz9HQ0NDL1czQ0N+U/5T/wMDf0NDU18rf0N/N3NXQ39Dh2srQ39/X3uDb4M/f'+
  '39Db4Nvg4M/g392y/7SY///g5N3w38/w4N+//8DA/7/D/8Le7eDl7Ofg8PDg8P/x7efv8N/r7/DX'+
  '/9Pw8N/t8Ovw7/Lv8PDy8uzv8P/w8P//8PD/8P/w//Dv///w//////D////UVajEAAAXb0lEQVR4'+
  'AeyXj2sbyRmG7ZIz4GtxKK0DcECAFgrQEg7ABGgA7gpQAEFLCTUXjO2uAuuUE1pCGuZALM0ih2Gt'+
  'celmNjPyMMUcMLsnb9ltLWIp+7f1/VbxNTYq3sIBofTTz0SPmcfvN9+svFJ/uPU/7vZ/t2r64br9'+
  'c/bhuhUfcG7Tsv70iy++2P/jk871evz4CW6oJ08e45/GJs4cq5i/u0VRFBz4ImABqv80OGD+AfOC'+
  'A8/3ursEy0uWQAYOWEP5xOzc7FZO6/XPqDpL60lTjbfVqbHWqKM4kbhxrBn0GIsCxp7Dze8zxnpd'+
  'n/ndrtc1VhqwhPKEExiR3NMDUID8rue1moWN+5ub68+vIJ1Ofa14x1qrlD1SieScj/hRzLEcahDi'+
  'gVes6vt4eFDb09oSmzYogQELCe31mR/4zOt29252O4fbr+/c/ah7g1uNnqoXL54/C/pMjJQa8SiK'+
  'GSr8Cj67u9sPt70uLcu6iGUXMLFPgY5GEQ8AgtsB1T3wWdD1/D+0cJsgtx9t3np4o5vVcUQlJYPN'+
  'iHoVsGeCNbXnMX9vZ2cbbkjF37aWNzCkeBrHQRAx+gQUQT7S3W6x3y5mt+//8MerD1vkBrdQMDz1'+
  'PF+iVxIrC9ywaq/nezDcZig0dQcwsYSmtN/wjriejyLIC3Zb7Ld5ffvB7Y0WbtZGVNg3qCASoyMB'+
  'N/ofKoqENhyeu+QGWDSfhJHkScgiIZrgANAj8Ldbzemd++sfr2y1yE0PX/IhE4KyC4SSHK98CINe'+
  'r9/3WRiE/i6FiPYabYdiGAIFCZA4wkiW7RDT4gyZTuvNB2vrq1stcrN0VJGagJuUig9EEwfDuRVg'+
  'OUju0YuH3AATGhK5+CUa7B0EpkVu9Xm9eX/toxZuc6NirmjBCEv55MYERzhYFPuNUSZ9LEubaWem'+
  'VSwXqA/wOedDwkAB8qj5e/Ob3UrKba2F2xSxxRzTySmDnpBKUX8PKQksRmooMsAwzswRkSLiIJVC'+
  'wIeCsH5ACBz93Ra5Teq791fXVu+1yS1NpNA8FnwomDQ2aZIRdOz2G7UIkZEB20VuEsUTuCuTRsQR'+
  'hlNaMI+Ydj1t3O7e7Ga11lgvjhOOpYxSWjTFmurj+sCDIOg1szAzx1KKpq9ERgtuQC0VvYZBT1u6'+
  'rd1tk9vJCdxSPIQIlLaaS3npNmAoQTOBQm6AwVGyTFnFpeDg8OkgBERIm55e1Pd+ubK+sXmz2zx1'+
  'zmibOXeqjbRWWwE3KZrZRZ+lZF7j5nnefC6dsZrQCK+xio85ZhUUQQ3Twq1s3G7ffVO/V4+Wuklt'+
  '8yw38LMW753ir8eScuNYtzn4AhY0w9CdzSWxGuFG1qqjsUo4wxFER144CIPAb+E2m9RbnZWNzas9'+
  '3d9f5qasdbnT6BF2kM1zK9IUyaGi4VAcIruncEP5HmBiCY1cruNE6xECJioJQmqu12oWGrcrPX37'+
  'aLmbQ1Gr4PYCrdVxmmjaRwLFBAa4/xxuKHJbsA1peQqOahEuZXvQwq2ewW1l5dp+23+7PLfTnBpK'+
  'aWjkxpWWEm604XgkEjFYmHldwAbtt/aESD1SqRKDBcVhBqbbxq3+nNxWWsyCyWGW6ewVjCTldkRu'+
  'aBWlgW5JHjJU4HX9+VxnGneriLRcKbkIbSj4ICTGb+X2EG5bLdymKnM6cxBUzvDcYUl72uQmmsfp'+
  'qfj2wkA9tS4Dqo9y/BIOboSB4qDazQIqaOk2N2UBO0s3G2dwS7U1qcQZQsWNOYbZ5SzoKnfGongG'+
  'EJwgDNTxYMF8d268Q8thvTzPM5M5mX+T5ymNBb90cxldPlF0hpBblucIWuAnZMMtqESKRv87davz'+
  'osJqX5/R/En0NJc0FpQbDWFyagSDW0QrzwCDJVTlBBJHWOJkKMD47Dt1e5NPzkxFwWEjScTntMbE'+
  'ypcvBa06NvZoIBa59WaATZkRKik9o5QYEjY+5YwTFLRy22rnVr+BVVnlZTFBZth7RSasNYpzrhJJ'+
  'iTjJ4EbVq+scYF4C1SWBWjVYitwGBPlAWue29X51OlvXisM2Pz8vppOiKqrJma4QiszplDiWdF3l'+
  'xzJFMGxxjBBcgi2KiQEpF5yUXH/77aCFG6pxC27MrTbGYjTT9DhCBhMEIx3GVgZBL6SzPnzm7132'+
  'lGCwQGOQhQSXBkFIN0Dtc4Mbav3f9THcVq4VudkclaGfzlpVoMZ0kKgoStBXkRor0NOQs34foeiG'+
  'NZkBWQE0KpI8FsJwQGBa53b9mvXl0twwp2WeG5u9QoBVNcmQjbEx56NEJmHizMtANN/kDhjgqgKb'+
  'vQLZgODiOAlTO4QbkJZuv+isXvtu+affLXPLClovoyuX1dh3uc3wNuEj+ZIOkRMLN7zpNZtJVwXI'+
  'XBMJED2NE4F0xwiXg2nttrJ29e+FP//mP8zpuSvwbLVV1aTIdFFZrdJEi5eHUp6aEJGgegEWBosj'+
  'zlmQRa6JAyaO1SkgZNtr7/bRp1dzW+aGKBAc3F455+x50QSjMyG1lKOEJ04ngWRsuMjNFaBza7PT'+
  '82rikJzQWopEmgSNP2yd2887Kx9vXc3tt8vcvsF+s9XZxE0yZ+kscYjQKCWF5DyVxoZMCjGkWQBc'+
  'FXYycYUzANF702Ay1S+eSX540HYWftpZWb/m9vu3y/cbjMrSwslgFiqLC0WeJlKm1soTqwchHwrB'+
  'gqanJTIuC5dp/JCe2AxUOk5PLAsAtT7fcGHYvFfW79XfHj1ZPqdVdVbSRdXZqvxHkRVlZlIpT6RS'+
  'qUokthKqz965TSZlnoGsqqx0OBdPUqIAgflv3H6m6/fqL/tL3comODrsoYXt5FxmcpvCDdnJ8XjI'+
  'OOdDdukGDFBeNV+twJ0gYk1QPGyd2+dw++ToSm77+0vmdEZq80k1wYq6mk6LrCx1lhv00xn0Kwmf'+
  'xnEMs2BY14CrGfjKVtPSlRacGjs5TsI+jrkeG7Z3u/PVFbfHj5fkVs/nRYX5JMWv5xcXJYK0dJHQ'+
  'r5WyyG/QT4Q4RL8YwWUxfUcWedVwVo1tOuinnJh2bg/hthFcddt/u8QNC1YlxZbn8+rignqW0WFn'+
  'nR3jmONc8MWVfNiw+BjofHJRlZOcOKIEKo4HQNq6bfygW79Xf99/tCw31AxO0wsUnrCVCtrsKO2U'+
  'kjSx4nJOFyyh5wi4yLE1wYESKB6ysJXbm887qxtr39/cQOFKv4a69ZPPbn1v9f26dGtq/ubNfIZU'+
  'XJajDM7X10gllVDjCQ+a3C5RkJQucdnp2Jo0FYACdtjCbTarf9XZ/OTh5jvR5n7x5YOmp2/pTg/k'+
  'VuLMPTtzBhamueF+ciLGIpHir1Il8oiLaNB/GrLhMCxLR+wlOB4n4IAlckRQyP7Fmhm9xm0EYdzG'+
  'uQu4pGeDqwQwcAkFUij0yMu174YCbV/yUijtk4G82AT6GqBQKOf64qsJNvGB7LtwmPZSZoVmJN1q'+
  'dau/rd+uGuhTvYBmpNGMOdDP32glrfbkVRjb15/ev//xF2/evPsT/tc7Zz/+Z53muY+T8WQ8xqvE'+
  '5GzibOzDeMLCCTbOskx8jpAxV4bVrSIWSrC5V6mlM1bEtERTT89/u5MNaGV98NXnn2HV6NvjQyxe'+
  'Hb44PDx88fyno6OXR8fYjl82xsJETAlc3C6UCWJzdvFMiC7A16gJ0oGVsDGRo7tJiVUiN1enJ2fn'+
  'oxDdcO/t4gPcfln/v8mqKFYwHBNZJStXFrKSQiRLQOr+Siv/k3VJwkxKkSKGZ4lCi9V7pVDJ4uoS'+
  'ygVdb0X9dP9B515U32FFIxGgPOEaNGsqCES88tzrVVVUiHBrElGsQMSKgSleOY+m1PUFyKBbENv+'+
  'o53uvYd3sbEIZPpga9BUhVeSkKwd1r9gsFqIFNBuHY5q3NXMbChuvhOH9fTR42izcyebOzNOjIaV'+
  'q9ozgA4cVVVBscqt2pXrGu7YnFieDs4A9D1d+A6rxdtQ3Yqyjp483OxEd7L5HbZ2BA0EIsxVVVl5'+
  'sKayLOR76pAcjyv+Vgxgw/O356PLcZButu71+wFsdYn/A4fCpQ6g4fiAB+zK46Ioa3I8YLklBBTk'+
  'uTghQwlmGBfjceA47Q2ebWx/QigC+MIMIIkABXxiEoIjB6RROr12t+vfQ55ZgOsNB/gazXWLxiK5'+
  'eM0cJCFPvXCKzXJ6NcE9POAeUnm24cb27rxNNmKBRuBSSCg3rKAdKTLE89hPBwPfQxzbRztnrepG'+
  'mUpSKCZCXjCkiYgCc7qIp+6LUgCbLWyj26+tsgEklxRonCNjpDlSzhNSsxkm0a9fhY2FaDjcfND5'+
  'plU2o1kYVIo4ZS1EzAQXo5eL+PricvxLGNves+HGbue7VtlAoxR2zrVGfxVDujRPcp3Op3hojUcB'+
  'ulWFKaP+cGu382W7bFaxaCZENka5viKj3KQ38zjGSuJJYE/7g63drWGrbGRY4IrYSKJZcjcuUhHK'+
  'F7NpPAvqaVXYuh896e5s9ltls0aIKOOclDEmT0gkSyU12mKYzty33zDdBlG/dTbtGqgSUc3gTNMM'+
  '2hGDEz2dugWaQLa9fjdqmU1IKAVNnkI0IyIAzNhoZdNpjPlM0HyhrMpBL+r1N6N2e6pdV9FEwkFr'+
  'w8BLcyarMbd5fX46CmErqtqzdVtls6ayAtepEWuNddec1eCt+X08m16dnoaw1aVnG3T32mQzFkSG'+
  'jSHROreWNQNQUVnJYooHaqBuuh72omjQrm7asbEFGriQatHGMlmr7HKOwTAKYYOBbb9/sN2qbrYu'+
  'oZXWTj9KwObMmBKg6mY6jUfnP4exHUSPn34f9Vpls146Nm5MWJRQjBE0jnhJwnMhZD3LlGDrD36I'+
  '2ulpha0sK1AAEGRuGAC0uQA95nI5jS/++Ked8/9p47zjOFQK6hCVI3X11K3rrEzdpnaSvGyZJTKp'+
  'S4XLpohplqbeuCmDoz5n85Gx3c0Qcp4vpPMOfJicEww2McfRlCUkMkqYSnHA97ft/XlmIp/d8XDy'+
  'r3k/98WKpPLS5/N8u+d5P12cPUv/1vCESHRE6A9xvxaODp66T+vYcsScAu8Hlp7Nav9Pd+iR10wk'+
  'sFb9AjcKqWra7t3lxYJ6Jp+DJ78ZS4yEwjEmy7Ege81CWbMtK9aSxjTnUwcOSPMWad0hCCpudQtw'+
  'KFUbv5dNjAiFglkoVEzjbN/OWmwoNBQNn/65Qn8b92loVPLZPNxexWq1ulkjqq0tuwohXOXacsE2'+
  'CybIcOvaWdgOvaexb0UjEc6CCP1xuuay2ezcXLaTjbhx57OWVYSqm5ubq7WtrcqqXTUxSCFu5aVC'+
  'oQwo4OmzekY905iFTiQ2En3vHe9UWSfKU8kjQJAPDjnVs/k8sZVYHgurZbuMGG1tIWDm0rIJFUA3'+
  'C6kZ50xtAQtJAyOD8ulszhpMMs4a/B4WXdZLAZM9iBkislJ1ExWrUqDpBtJogw1Qi2aB8IwcwBS6'+
  'zlLf5FA0NjIonN5MHzobJfxVqkwvsdp/QyAuWaUi0ZmsysOZR1D0E2iFReCZGYQto6qzkjy7tMn9'+
  'dn7nvOcJwwOcObmzsbZRIhUhKI9CL1zspjzPZ+c1ZBr//Pzwyzo+ZPb2ntefQ1gZfOhiHK2VoSKg'+
  'LXMRBiGVO3+7GAFbbCDGYSuttLBQ1YCBksVt4MF+40F1kJJqgQ2jABZX9+psuQZrllWQuRUbO63L'+
  '5mIup9n6rHoGNuF39+9/eOHN929D0J9a1+XLl7/dplzuzh0Y2O4UmayTAha6UEoWeQWKpLJrrq5W'+
  'Vu7alETdNPPzxq2F+YV58toqf1VkOYWSlDNpvo/r9s7OH69+4/3b9xnbCeLH7frVr1OplKZo9DRN'+
  'ENQ9Eu0f0RhBa8Bem/bUw33Mc5/u7OzD+YP18t2qVX6wXttgXk37n8bCvE4bvHx/yMd/gFrh+Rn0'+
  'kx98jX7fCk+x5B/UcR8eHx96L3wVwKiz9WkykmA7HKqs1yrY1YdF07QX9BNx2RIfNTwt2h9pGxdu'+
  'frrtdegTL4B2jcP/fEkuF6zbr4Fs8wFsZmjF69aStQT7Y0tpfn37yANb34X2PfHrj3tic83DvTpc'+
  'B+RcgnmUjATL2PZYZ85l/aVk3rjQkMFmXXitfcH3b73GTT/c24VfY+/BE5dMSxWXNmVskJXZWYGW'+
  'l1rhxu1/bL7vrF5z6mp7+7CCkgPjCW4XXl8bF23t5G0jCzMoCjdukHwJldfPdq+b7UozSNy0HdgH'+
  'npDNBcY8xG3dXrDBhv5lnZnjNYKTuDk9SP3Cazjf833LfHatk6155asgcdPrZOADn0tbcpXKBrIJ'+
  'NLhoqbppKuhUTU7yckpsXj025I/bPc+vr654AeTMP0ff4YBsk+5KqVY00AcZqGy5fB5shKamJG59'+
  'S15i31qhU9m8QGx76o679sR1AbbhwoVeRlLtokleKpJGUrQ0v76liC3qZ7vWxfbzAGgNJ7PjMico'+
  'GTKx+mHdBRaM04sGoUEqnXeQJR5bI05skfBg+379+L1mD2zIqQsHrUNxqzgV7JZb7PyK2XLuwWVL'+
  '4ub04Cj6Q2KLDLbNyR9dR9x6Ycu4DvnKKKWVFZoB2MBqCQdY8IDLTJK4c/LIB8T2o6H2uHWzXQrG'+
  'tkNgDkrFMoFmkLMb/nvyeKkw0Cp0nEsS+Wcr3iW2i+05fTzdydYIxLar7lBC6fwgtocQNaAxsfap'+
  '6godcZO5bEdemNjCsYF2D8Z0V337IFA7TX+BDhdNtELn37BBRL2aYQMN2TQURkk5PeaxhbrYms+m'+
  'P/M69NMg7fShWt0AW2UFpsIy2NCzqcaczsQaAqVUnuDGrRF6F60gNOKLW29snqO4m2RloahZRczY'+
  'FtlZH0gFGtU3mvomuWzN1ylug/F2tt2/98gmrxZXyLG3bJuwpxr6ooEB9GX3IcmYPydlUeD2Iee+'+
  'S2xCf/vi0sxNr0M/DsSWWqVzZmZZN+08DQcGDVPocXEiUKaw0edCSuTG7ejc9/E6J7ezHc3MeB0a'+
  'D8LmStUitLRkWRZyabBaptGkTUE6NcrnRDIlCNy5ZT+xDaTa2byZ6Z7YHClnFml4z6NxklDXVPQd'+
  'Kvo1ZBNsU+KEJCS4fUj/d/DqT/X52G4c98aGXJaRVAsnKXWSKs/TGXF2nhgFORXFCU7cjk7Y/HG7'+
  '2Rm3ZhC2Rk0wTVjcMIga1KdBmqKyeThhTYkpMSlNiGKcW9/636Z/7GDr9A0ejzcCwFkjRXKSWbdg'+
  '6iI2SL6Vxngg6ZRU3JI4KQtj3PG07y28XpMHfSZasHXkdD8IWzxnoA3M6WyI1+hUr5zRgSanUdlE'+
  'UZySJpDS+DHvu74v3EROrw752D7tYqsHYFuN53Qmgz0VXDLr2hAwKYmESqIoSMIod6zvC++DTTjn'+
  'Y7vWWYWCxK1pD+eICsNUnoZ2nag0EE7JKZQJkE2iuiW49c3rO49XbPCi3xjdUx9ixWdbU29kM8Mm'+
  'Hcl0mvpbBE2UBAFkgjA2zGE7POjrJ7ahWOM0tuMbzSA5Hc7MqxhCCU5hWaX2qdHqEaqaIAoi2FDf'+
  'mrwznv1Du9ibGYx9bdz2HUvDf1O4+ptgcctkMpqKXKoKm+SmU1IKEqdkaYq4EDXcce4a1xvnbcwt'+
  'h0IxpghWzCORX45HI+xX+JvnQ6E34GC91AjE9meFWoCqtjoQRRIpn1MgIzYGJyKnPLaLoX/Iof1/'+
  '+bYXtqfx9tH89l4AtuaHqGcIG/GlZQyhaVlMSyLaAD0EsJH4bC9i4bdDKc+vR11j/cy2F0AxCXUs'+
  'TRHTqfNAyNB1yGATJwkMFzTKq2+Ng+Hw612JfzbzoqMP+UuQuHlxBTmVcWlpjeaRYJNolGpRJRC0'+
  'BNh4c/LG6HvdsX12w8cGBWJrDgMFPUZKkYGVpFyCiqDGcIFrbJSJvzYYmeza0kbcOtkC5fShJEsS'+
  'prYTCBiBSchjgp4IWSIxNjmWGKW4cffEY29tb/97e/sRXa378aOZ8U4FyqkjUSIlcWqCntSdAUsi'+
  'Pgh09B6LD/M926Fr1zsEczRlpv36/HMviCyNtuJa61noSlrCBHP/2CMde87YGH/PyDvTnw3G9ur/'+
  'FfaK7RVbT/ovD9mne6E0yD8AAAAASUVORK5CYII=');
}

img_blank = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAAAAAA6fptVAAAACklEQVQIHWP4DwABAQEANl9ngAAA'+
  'AABJRU5ErkJggg==');
}

/* x3dom-process Graphic base64 encoded, from x3dom.css */

img_x3dom_progress = function(){ return ('data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAPQAADMzM////z4+Po+Pj0pKSsbGxpycnP///7e3t+Hh4XR'+
  '0dGZmZu7u7oGBgfr6+tLS0qqqqgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'+
  'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVF'+
  'NDQVBFMi4wAwEAAAAh/hpDcmVhdGVkIHdpdGggYWpheGxvYWQua'+
  'W5mbwAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAAFdyAgAgIJIeWoAk'+
  'RCCMdBkKtIHIngyMKsErPBYbADpkSCwhDmQCBethRB6Vj4kFCkQPG'+
  '4IlWDgrNRIwnO4UKBXDufzQvDMaoSDBgFb886MiQadgNABAok'+
  'fCwzBA8LCg0Egl8jAggGAA1kBIA1BAYzlyILczULC2UhACH5BAkKAAAA'+
  'LAAAAAAQABAAAAV2ICACAmlAZTmOREEIyUEQjLKKxPHA'+
  'DhEvqxlgcGgkGI1DYSVAIAWMx+lwSKkICJ0QsHi9RgKBwnVTiRQQgwF4I4'+
  'UFDQQEwi6/3YSGWRRmjhEETAJfIgMFCnAKM0KDV4EEE'+
  'AQLiF18TAYNXDaSe3x6mjidN1s3IQAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAAF'+
  'eCAgAgLZDGU5jgRECEUiCI+yioSDwDJyLKsXoHFQxBSHA'+
  'oAAFBhqtMJg8DgQBgfrEsJAEAg4YhZIEiwgKtHiMBgtpg3wbUZXGO7kOb1M'+
  'UKRFMysCChAoggJCIg0GC2aNe4gqQldfL4l/Ag1AXySJgn5L'+
  'coE3QXI3IQAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAAFdiAgAgLZNGU5joQhCEj'+
  'xIssqEo8bC9BRjy9Ag7GILQ4QEoE0gBAEBcOpcBA0DoxSK/e'+
  '8LRIHn+i1cK0IyKdg0VAoljYIg+GgnRrwVS/8IAkICyosBIQpBAMoKy9dImxP'+
  'hS+GKkFrkX+TigtLlIyKXUF+NjagNiEAIfkECQoAAAAsAAAAAB'+
  'AAEAAABWwgIAICaRhlOY4EIgjH8R7LKhKHGwsMvb4AAy3WODBIBBKC'+
  'sYA9TjuhDNDKEVSERezQEL0WrhXucRUQGuik7bFlngzqVW9L'+
  'Ml9XWvLdjFaJtDFqZ1cEZUB0dUgvL3dgP4WJZn4jkomWNpSTIyEAIfkECQ'+
  'oAAAAsAAAAABAAEAAABX4gIAICuSxlOY6CIgiD8RrEKgqGOw'+
  'xwUrMlAoSwIzAGpJpgoSDAGifDY5kopBYDlEpAQBwevxfBtRIUGi8xwWk'+
  'DNBCIwmC9Vq0aiQQDQuK+VgQPDXV9hCJjBwcFYU5pLwwHXQ'+
  'cMKSmNLQcIAExlbH8JBwttaX0ABAcNbWVbKyEAIfkECQoAAAAsAAAA'+
  'ABAAEAAABXkgIAICSRBlOY7CIghN8zbEKsKoIjdFzZaEgUBHKC'+
  'hMJtRwcWpAWoWnifm6ESAMhO8lQK0EEAV3rFopIBCEcGwDKAqPh4H'+
  'UrY4ICHH1dSoTFgcHUiZjBhAJB2AHDykpKAwHAwdzf19KkASIPl'+
  '9cDgcnDkdtNwiMJCshACH5BAkKAAAALAAAAAAQABAAAAV3ICACAk'+
  'kQZTmOAiosiyAoxCq+KPxCNVsSMRgBsiClWrLTSWFoIQZHl6ple'+
  'Bh6suxKMIhlvzbAwkBWfFWrBQTxNLq2RG2yhSUkDs2b63AYDAoJXAcF'+
  'RwADeAkJDX0AQCsEfAQMDAIPBz0rCgcxky0JRWE1AmwpKyEA'+
  'IfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAABXkgIAICKZzkqJ4nQZxLqZKv4NqNLK'+
  'K2/Q4Ek4lFXChsg5ypJjs1II3gEDUSRInEGYAw6B6zM4JhrDAtEosV'+
  'kLUtHA7RHaHAGJQEjsODcEg0FBAFVgkQJQ1pAwcDDw8KcFtSInwJA'+
  'owCCA6RIwqZAgkPNgVpWndjdyohACH5BAkKAAAALAAAAAAQA'+
  'BAAAAV5ICACAimc5KieLEuUKvm2xAKLqDCfC2GaO9eL0LABWTiBYm'+
  'A06W6kHgvCqEJiAIJiu3gcvgUsscHUERm+kaCxyxa+zRPk0SgJE'+
  'gfIvbAdIAQLCAYlCj4DBw0IBQsMCjIqBAcPAooCBg9pKgsJLwUFOhCZK'+
  'yQDA3YqIQAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAAFdSAgAgIpnOSo'+
  'nmxbqiThCrJKEHFbo8JxDDOZYFFb+A41E4H4OhkOipXwBElYITDAckF'+
  'EOBgMQ3arkMkUBdxIUGZpEb7kaQBRlASPg0FQQHAbEEMGDS'+
  'VEAA1QBhAED1E0NgwFAooCDWljaQIQCE5qMHcNhCkjIQAh+QQJC'+
  'gAAACwAAAAAEAAQAAAFeSAgAgIpnOSoLgxxvqgKLEcCC65KEA'+
  'ByKK8cSpA4DAiHQ/DkKhGKh4ZCtCyZGo6F6iYYPAqFgYy02xkSaL'+
  'EMV34tELyRYNEsCQyHlvWkGCzsPgMCEAY7Cg04Uk48LAsDhRA8'+
  'MVQPEF0GAgqYYwSRlycNcWskCkApIyEAOwAAAAAAAAAAAA==');
}

/*rX graphics from r3*/
var TEXTblankIMG = ICONblank;
var TEXTtoolBarIMG = ICONtoolBar;
var TEXTPromptIMG = ICONPrompt;
var TEXTEditorIMG = ICONEditor;
var TEXTLoadingIMG = ICONloading;
var TEXTfpIMG = ICONfp;
var TEXTkpi3IMG = ICONkpi3;
var TEXTcreateIMG = ICONcreate;
var TEXTuploadIMG = ICONupload;
var TEXTx3domprocessIMG = TEXTLoadingIMG;

/*rX show file only functions*/
try{ if(document.location.protocol.toLowerCase()=="file:"){ TEXTAccountManager = ""; TEXTSignin = ""; TEXTsslTXT = TEXTsslfileTXT; }}catch(e){}

/*rX consume uri into script*/
var rXuriConsume = true;
var rXuriConsumeSearch = true;


/*i3r5 required function and code - No need to change anything below this line*/
var r3 = true;
var r5 = r3;
var rX = r5; /*this version*/
var i3kpx = rX; /*enable i3 rX kpx*/
var Qooxdoo11 = false;
var cheeze = "";
function i3r3htt(){
try{ document.writeln("<\/scr" + "ipt>"); }catch(e){}
}

try{ window.onerror = onshowmessage; }catch(e){} 

/*i3r5 rX test*/
try{ if(document.location.protocol.toLowerCase()!="file:"){ var testrX = document.location.href; if(testrX.indexOf("\/r5")!=-1){ rX = false; i3kpx = rX; }} }catch(e){}

/*bug in online versions - opera can show instruction as work-around fix, with option and storage to disable instruction - example: var operaturbo_message_test_disable=true; before this line to disable */ 
function operaturbo_message_test(){try{ var nooo = navigator.userAgent; if(nooo.toLowerCase().indexOf("opera")!=-1||nooo.toLowerCase().indexOf("presto\/2")!=-1){var operaturbo_message_shown = "0"; var operaturbo_message_disabled = "0";try{ operaturbo_message_shown = sessionStorage.getItem("kitchenpages_operaturbo_message"); }catch(e){}
try{ operaturbo_message_disabled = localStorage.getItem("kitchenpages_operaturbo_message"); }catch(e){}
if(operaturbo_message_shown == "1" || operaturbo_message_disabled == "1"){var operaturbo_message_check = true;}else{var operaturbo_message_window = window.open("rX_\/operaturbo.html","_blank"); operaturbo_message_window.focus(); }}}catch(e){}}
var operaturbo_redirect_test_=false;var operaturbo_redirect="r5";var operaturbo_message_test_=true; try{if(operaturbo_message_test_disable==true){operaturbo_message_test_=false;}}catch(e){}
try{if(operaturbo_redirect_test==true){operaturbo_redirect_test_=true;}}catch(e){}
if(operaturbo_message_test_==true&&rX==true){try{if(opera){if(document.location.protocol.toLowerCase()!="file:"){if(operaturbo_redirect_test_==false){operaturbo_message_test();}else{var r555=document.location.href;document.location.href=r555.replace(/rX/,operaturbo_redirect);}}}}catch(e){}}

/*rX language support 2014 - uncomment line below to disable*/
//var rXlanguagesupport_disable = true;
function rXlanguagesupport(){var languageDEFlower=languageDEF.toLowerCase(); var LANGUAGEcode=languageDEFlower;var html5lang=LANGUAGEcode;var mslang=html5lang;try{if(window.navigator.userLanguage||window.navigator.language){html5lang=window.navigator.userLanguage||window.navigator.language;}}catch(e){}
try{if(window.navigator.languages.toString()!="undefined"){html5lang=window.navigator.languages.toString();}}catch(e){try{if(window.navigator.userLanguage||window.navigator.browserLanguage){mslang=window.navigator.userLanguage||window.navigator.browserLanguage;}
if(window.clientInformation.userLanguage||window.clientInformation.browserLanguage){mslang=window.clientInformation.userLanguage||window.clientInformation.browserLanguage;}
if(Windows.ApplicationModel.Resources.Core.ResourceManager.current.defaultContext.languages){mslang=Windows.ApplicationModel.Resources.Core.ResourceManager.current.defaultContext.languages;}}catch(e){}}
try{if(localStorage.getItem("kitchenpages_language")){LANGUAGEcode=localStorage.getItem("kitchenpages_language");LANGUAGEcode=LANGUAGEcode.toLowerCase();}}catch(e){}
try{if(html5lang.indexOf('-')!=-1){html5lang=html5lang.split('-')[0];html5lang=html5lang.toLowerCase()}}catch(e){}
try{if(mslang.indexOf('-')!=-1){mslang=mslang.split('-')[0];mslang=mslang.toLowerCase()}}catch(e){}
if((LANGUAGEcode!="0")&&(LANGUAGEcode!=languageDEFlower||mslang!=languageDEFlower||html5lang!=languageDEFlower)){
var finalcode=LANGUAGEcode.toLowerCase();if(finalcode=="1"){if(html5lang!="undefined"){finalcode=html5lang;}
if(mslang!="undefined"&&mslang!=html5lang){finalcode=mslang;}
if(checklang.indexOf(finalcode)==-1){finalcode=languageDEFlower;}}
try{if(finalcode.indexOf(',')!=-1){finalcode=finalcode.split(',')[0];}}catch(e){}
try{if(finalcode.indexOf(';')!=-1){finalcode=finalcode.split(';')[0];}}catch(e){}
if(finalcode!=languageDEFlower&&finalcode.length==2){try{document.writeln("<\/scr"+"ipt>");}catch(e){try{var gebtnheadlang = document.getElementsByTagName('head')[0];var dom_bootlang=document.createElement("script");dom_bootlang.setAttribute("src","rX_\/rX"+finalcode+".js");dom_bootlang.setAttribute("type","text\/javascript");dom_bootlang.setAttribute("charset","UTF-8");dom_bootlang.setAttribute("id","rXlanguagesupport");gebtnheadlang.appendChild(dom_bootlang);}catch(e){}}}}}
var rXlanguagesupport_=true;try{if(rXlanguagesupport_disabled==true){rXlanguagesupport_=rXlanguagesupport_disabled;}}catch(e){}
try{if(rXlanguagesupport_==true&&rX==true){rXlanguagesupport();}}catch(e){}

/*rX Plan Grid images*/
img_nav_grd8_bg_1 = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAIBAMAAAA2IaO4AAAAG1BMVEX+/v75/f7z+/zw+fzn9vvi9Pnf8vnX7/fQ7fUFnMawAAAAJUlEQVQI12NIdm8VYXASFBRkSGZgEGAIAhJACAQgAswFSjAKAABbuwOEGblxFwAAAABJRU5ErkJggg=='); }
img_nav_grd8_bg_2 = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAIAgMAAAC5YVYYAAAADFBMVEX+/v7AwMDm5ubx+vw52lvLAAAAGUlEQVQI12NIm8jgzMPgwAACDWBUwADkAgAsSAM3C8EswAAAAABJRU5ErkJggg=='); }
var TEXTgrd8_bg_1 = "nav\/grd8_bg_1.png";
var TEXTgrd8_bg_2 = "nav\/grd8_bg_2.png";

/*rX Plan Grid - uncomment line below to disable*/
//var rXplangrid_disabled=true;

/*rX load support scripts, xajax.js, activex_off.js*/
var rXxajaxEnable = true;
var rXxajaxEnableAsync = true;
/*var rXxajaxEnableDefer = false;*/
/*var rXxajaxEnableActiveXfix = false;*/
/*var rXxajaxEnableActiveXfixAsync = true;*/
/*var rXxajaxEnableActiveXfixDefer = false;*/

/*rX use replacement for common.js*/
var rXcommonEnable = true;
/*var rXxajaxEnableActiveXfixAsync = true;*/
/*var rXxajaxEnableActiveXfixDefer = false;*/

/*2014 rX update for appcache starts - redirect outdated uri*/
try{ if(rX==true){ try{ if(document.location.search!=""){ var subhash = document.location.search; subhash = subhash.replace(/\?/,"");
document.location.hash = subhash + document.location.hash; if(rXuriConsumeSearch==true && document.location.search!="?" && document.location.search !="" ){document.location.search = "";} }}catch(e){}
/*consume redirected unsafe hash into search and hash varables*/
var document_location_hash = ""; var document_location_search = ""; try{ if(document.location.hash!="" && document.location.hash!="#"){ document_location_hash = document.location.hash; if(document_location_hash.split("#")[2]!=""){ document_location_search = document.location.hash.split("#")[1]; document_location_hash = document.location.hash.split("#")[2]; if(rXuriConsume==true){document.location.hash = "";}} }
if(document_location_search!="" && document_location_search.indexOf("-")==-1 && document_location_search.toLowerCase()!="undefined" && document_location_search.toLowerCase()!="nan"){ document_location_search = "?" + document_location_search; }else{document_location_search="";}
if(document_location_hash!="" && document_location_hash.indexOf("-")!=-1 && document_location_hash.toLowerCase()!="undefined" && document_location_hash.toLowerCase()!="nan"){ document_location_hash = "#" + document_location_hash; if(rXuriConsume==true){document.location.hash = "";} }else{document_location_hash="";}}catch(e){}
}}catch(e){}
/*2014 rX update for appcache ends - native code below is changed to use search and hash varables */

/*2014 rX update - sets directories for file:offline and http:online */
var rXcgi = "www.kitchenpages.com\/cgi-bin\/";
var rXhtm = "www.kitchenpages.com\/library\/i3\/";
var rXfilecgi = "http:\/\/" + rXcgi;
var rXfilehtm = "http:\/\/" + rXhtm;
var rXfilecgi83 = ".cgi";
var rXhttpcgi = "..\/..\/cgi-bin\/";
var rXhttphtm = ".\/";
var rXhttpcgi83 = ".pl";
var rXonLineTestRetry = 66666;
var rXonLineTestEnable = true;
var rXprefetchEnable = true;
var rXprefetch_x3dom_script = true;

/*navsys icons*/
var rXnavsysicons = false;try{ rXnavsysicons = r3keysdown;}catch(e){} /*true when r3keysdown is true; to enable navsys icons when keyboard support is enabled*/
/*Graphic images base64 encoded, converted using http://localhost/library/i3/i3imgsys-http-localhost-get-svr.php */
img_nav_2d = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASAQAAAAB+tbP6AAAAKElEQVR4AWP4//8ABv7YfoDh3e4DDP/2QvBfIP4NxN+BYg+Aclj0AACRYi6Prq54dwAAAABJRU5ErkJggg=='); }
img_nav_3d = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASAQAAAAB+tbP6AAAAJklEQVR4AWP4//8ABv7YfoDh3e4DDP/2HmD4CcT/wBgkBpbDpgcAkbMulge1hpcAAAAASUVORK5CYII='); }
img_nav_d = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASBAMAAACk4JNkAAAAGFBMVEUAAACwsK+wsLDAwLDAwMDg4ODw7+/////GmWI+AAAAO0lEQVR4AWOAAVYG9nIIYIGzmNBY7ESxgLCMHcwqKGcvKC9nBMmys7ND1RUwYNFbjpMFA0wMIUoQoAwASmUs9+dR7bUAAAAASUVORK5CYII='); }
img_nav_l = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASBAMAAACk4JNkAAAAGFBMVEUAAACwsK+wsLDAwLDAwMDg4ODw7+/////GmWI+AAAAOklEQVR4AWOAAVYG9nIIYIGzmNBY7DBWQTqMxQ6TLYCrA5nGjiTGCFEH14tpHhDgZMEAE0OIEgQoAwDKFS6M0MaxUgAAAABJRU5ErkJggg=='); }
img_nav_m = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASBAMAAACk4JNkAAAAFVBMVEUAAACwsK+wsLDAwLDAwMDg4OD///8dmb4PAAAAJklEQVR4AWOAAVYGtjQIYIGzmMhigUxjQxJjpMg8GGBiCFGCAGUABn4pxDTfxJgAAAAASUVORK5CYII='); }
img_nav_r = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASBAMAAACk4JNkAAAAGFBMVEUAAACwsK+wsLDAwLDAwMDg4ODw7+/////GmWI+AAAAN0lEQVR4AWOAAVYG9nIIYIGzmNBY7HBWAkKWHc4qgLBAprEjiTGiqSvAYl45ThYMMDGEKEGAMgDMDS6MWytJvQAAAABJRU5ErkJggg=='); }
img_nav_u = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASBAMAAACk4JNkAAAAGFBMVEUAAACwsK+wsLDAwLDAwMDg4ODw7+/////GmWI+AAAAPElEQVR4AWOAAVYG9nIIYIGzmNBY7DBWAQOMxc7ODmEVlLMXQFhsQHXsSDoYEXpxsspxsmCAiSFECQKUASMCLPfkGMLHAAAAAElFTkSuQmCC'); }
img_nav_w = function(){ return ('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASBAMAAACk4JNkAAAAFVBMVEUAAACwsK+wsLDAwLDAwMDg4OD///8dmb4PAAAALElEQVR4AWOAAVYGtjQIYIGzmNBYbESxQKaxIYkxEqE3DScLBpgYQpQgQBkA6WAmxFy6cugAAAAASUVORK5CYII='); }
var TEXTnavUpIMG = "nav\/u.png";
var TEXTnavDownIMG = "nav\/d.png";
var TEXTnavLeftIMG = "nav\/l.png";
var TEXTnavRightIMG = "nav\/r.png";

/*uncomment following v1 line to enable iframes from designtime for guiclient.exe v1.0 only, v2 for 2.0 and above, or use 10sec runtime rXandroid = false */
//var ChromeBrowserFramed_v1 = false; 
//var ChromeBrowserFramed_v2 = false; 

/*rX render fallback to r5*/
function rXrenderFALLBACKr5(){rXhttpcgi = "..\/..\/..\/cgi-bin\/";try{setTimeout("img_default_imgsys=false;rX=true;rXrender=false;",8000);}catch(e){}}

/*opera 28 fallback to r5, append following lines to end of _r5en.js */
var operaturbo_28_fallback_=true;
function operaturbo_28_fallback(){
try{ var no28 = navigator.userAgent; 
if(no28.toLowerCase().indexOf("opr\/")!=-1){
setTimeout("rXrenderFALLBACKr5();",8000);rX=false;}}catch(e){}}
try{if(operaturbo_28_fallback_==true && document.location.protocol.toLowerCase()!="file:"){operaturbo_28_fallback();}}catch(e){}

/*online signed user fallback to r5, append following lines to end of _r5en.js */
var rXonlineuser_fallback_=true;var rXonlineuser_test_=false;function rXonlineuser_fallback(){ try{if(rXonlineuser_fallback_==true){try{ if(document_location_search!="" && document_location_search!="?" && document_location_search!="undefined" && document_location_search!="nan"){ var _r5en_search = document_location_search; if(_r5en_search.indexOf("-")!=-1 && _r5en_search.indexOf("81519201192038514161751931513-72151920")==-1){setTimeout("rXrenderFALLBACKr5();",8000);rX=false;rXonlineuser_test_=true;}} }catch(e){}
try{ if(document_location_hash!="" && document_location_hash!="#" && document_location_hash!="undefined" && document_location_hash!="nan"){ var _r5en_hash = document_location_hash; if(_r5en_hash.indexOf("-")!=-1 && _r5en_hash.indexOf("81519201192038514161751931513-72151920")==-1){setTimeout("rXrenderFALLBACKr5();",8000);rX=false;rXonlineuser_test_=true;}} }catch(e){}}}catch(e){}}
try{if(rXonlineuser_fallback_==true && document.location.protocol.toLowerCase()!="file:"){rXonlineuser_fallback();setTimeout("rXonlineuser_test()",8000);}}catch(e){}
function rXonlineuser_test(){try{if(authkey.indexOf(authkeyDEFAULT)==-1){rXrenderFALLBACKr5();if(rXonlineuser_test_==false){ToolbarNewJSClick();}else{setTimeout("rXdefaultuser_test();",7000);}}else{setTimeout("rXonlineuser_test();",7000);}}catch(e){}}
function rXdefaultuser_test(){try{if(authkey.indexOf(authkeyDEFAULT)!=-1){if(rXonlineuser_test_==true){ToolbarNewJSClick();}}else{setTimeout("rXonlineuser_test();",7000);}}catch(e){}}

/*test for Web Browser Save As propagation and modify as required upon reloading or newdrawing*/
var rXwebbrowserSaveAstest=true;var rXwebbrowserSaveAsinitcount=1; function rXwebbrowserSaveAsinit(){ try{ var testsave = document.getElementsByName('newdrawing_form'); }catch(e){ var testsave = false; setTimeout('rXwebbrowserSaveAsinit()',1222);}
try{if(testsave[1]){ setTimeout('rXwebbrowserSaveAsmodification()',5555);}else{if(!testsave[0] && rXwebbrowserSaveAsinitcount!=11){setTimeout('rXwebbrowserSaveAsinit()',4333);rXwebbrowserSaveAsinitcount=rXwebbrowserSaveAsinitcount+1;}}}catch(e){}}
function eremove(eremove){try{if(document.getElementById(eremove)){document.getElementById(eremove).remove();}}catch(e){}} 
function rXwebbrowserSaveAsmodification(){try{var testsave = document.getElementsByName('newdrawing_form');}catch(e){}
try{if(testsave[0] && testsave[1]){testsave[0].remove();}
for( var delloop=0; delloop<=KGCRPCLAJAX; delloop++){try{eremove("KGraphicControl"+delloop+"_outer");}catch(e){delloop=KGCRPCLAJAX+1;}}
eremove('KGraphicControl111_outer');eremove('ToolbarNewSubmitEvent');eremove('ToolbarComboBoxSubmitEvent');eremove('ToolbarDrawSubmitEvent');eremove('ToolbarEditSubmitEvent');eremove('ToolbarSaveSubmitEvent');eremove('ToolbarPrintSubmitEvent');eremove('ToolbarQuoteSubmitEvent');eremove('ToolbarRenderSubmitEvent');eremove('ToolbarPanel_outer');eremove('PromptOkSubmitEvent');eremove('PromptCloseSubmitEvent');eremove('PromptEdit_hidden');eremove('PromptPanel_outer');eremove('QButton1promptfoeimoveSubmitEvent');eremove('QButton2promptfoeideleteSubmitEvent');eremove('QButton3promptfoeiapplySubmitEvent');eremove('QButton4promptfoeicloseSubmitEvent');eremove('PromptfoeiCloseSubmitEvent');eremove('QWindow1promptfoei_outer');eremove('HiddenField1prompt');eremove('HiddenField1promptfoeikid');eremove('QButton1foeipopupSubmitEvent');eremove('QButton2foeipopupSubmitEvent');eremove('QButton1foeipopup_outer');eremove('QButton2foeipopup_outer');eremove('appcatcheformdiv');eremove('navsys_outer');eremove('splashAUXloading');}catch(e){}}
try{if(document.location.protocol.toLowerCase()=="file:" && rXwebbrowserSaveAstest==true){rXwebbrowserSaveAsinit();}}catch(e){}

/*insert range of missing KPX items into drop-down selector*/ 
function rXbc1wc1fc1fixer(){ 
try{if(rXbc1wc1fc1fix==true && kwebkey=='81519201192038514161751931513'){rXbc1wc1fc1fix==false;var rxToolbarComboBox = document.getElementById('ToolbarComboBox');var rxbc1fix='';var rxfc1fix=''; var rxwc1fix='';var rxbc1file='';var rxfc1file=''; var rxwc1file='';var rrxbc1file='';var rrxfc1file=''; var rrxwc1file='';
for (var cudilen = 0; cudilen < rxToolbarComboBox.length; cudilen++) { var rxToolbarComboBoxselect=rxToolbarComboBox[cudilen].value;var rxToolbarComboBoxselectcs=rxToolbarComboBoxselect;
if (rxToolbarComboBoxselect.indexOf('BC2')!=-1&&rxToolbarComboBoxselect.indexOf('Cnr')==-1&&rxToolbarComboBoxselect.indexOf('2dr')==-1&&rxToolbarComboBoxselect.indexOf('2pd')==-1){ rxToolbarComboBoxselect=rxToolbarComboBoxselect.replace(/bc2/,"bc1"); rxToolbarComboBoxselectcs=rxToolbarComboBoxselectcs.replace(/BC2/,"BC1"); rrxbc1file=rrxbc1file+';'+rxToolbarComboBoxselect;rxbc1file=rxbc1file+';'+rxToolbarComboBoxselect+';est_'+rxToolbarComboBoxselect; rxbc1fix=rxbc1fix+"
<
xhighestrange;itemid=itemid+xsteprange){var thetext='';try{if(!thetexts||thetexts==''||thetexts=='undefined'){thetext=findObj('kname')[itemid].value;}else{try{thetext=rdieval(thetexts,itemid);}catch(e){}}
if(thetext!=''&&thetext!='undefined'){var sAKx=document.createElement('div');try{sAKx.setAttribute('class',knameTEXTc); sAKx.setAttribute('id',knameTEXTi+itemid);}catch(e){}
if(thestylex==false){sAKx.style.position='absolute';var kw=0;kw=((findObj('sAKGraphicControl'+itemid).width.baseVal.valueAsString*1)/2)-woffsetx;var kh=0;kh=((findObj('sAKGraphicControl'+itemid).height.baseVal.valueAsString*1)/2)-hoffsetx;var kt=0;kt=''+findObj('KGraphicControl'+itemid).style.top;sAKx.style.top=(kh+(kt.replace(/px/gi,'')*1))+'px';var kl=0;kl=''+findObj('KGraphicControl'+itemid).style.left;sAKx.style.left=(kw+(kl.replace(/px/gi,'')*1))+'px';}
if(thetextr){sAKx=thetextr;}else{sAKx.innerHTML=headtext+thetext+foottext;}
try{if((findObj('kname')[itemid].value!=''&&findObj('kname')[itemid].value!='undefined'&&findObj('kname')[itemid].value!='default')||rXdocumentinsertAlways==true){findObj('KGraphicControl'+itemid+'_outer').appendChild(sAKx);}}catch(e){}}}catch(e){}}}}
function rXdocumentinsertremove(xlowestrange,xhighestrange,xsteprange,knameTEXTi){try{if(rXdocumentinsertremoveEnabled==true){for(var itemid=xlowestrange;itemid<xhighestrange;itemid=itemid+xsteprange){try{findObj(knameTEXTi+itemid).remove();}catch(e){try{findObj('KGraphicControl'+itemid+'_outer').removeChild(knameTEXTi+itemid);}catch(e){}}}}}catch(e){}}

/*plan text show and hide*/
var rXtextWidth=30;var rXtextHeight=20;var rXtexts='';var rXtexte='';function rXtextShow(thetexts,thetextr,xlowestrange,xhighestrange,xsteprange,headtext,foottext,thestylex,knameTEXTc,knameTEXTi,woffsetx,hoffsetx){try{if(!xlowestrange||xlowestrange=='undefined'){xlowestrange=0;}
if(!xhighestrange||xhighestrange=='undefined'){xhighestrange=KGCRPCLAJAX;}
if(!xsteprange||xsteprange=='undefined'){xsteprange=1;}
if(!woffsetx||woffsetx=='undefined'){woffsetx=rXtextWidth;}
if(!hoffsetx||hoffsetx=='undefined'){hoffsetx=rXtextHeight;}
if(!headtext||headtext=='undefined'){headtext=rXtexts;}
if(!foottext||foottext=='undefined'){foottext=rXtexte;}
if(!thetextr||thetextr=='undefined'){thetextr=false;}
if(!thestylex||thestylex=='undefined'){thestylex=false;}
if(!knameTEXTc||knameTEXTc=='undefined'){knameTEXTc='knameTEXT';}
if(!knameTEXTi||knameTEXTi=='undefined'){knameTEXTi='knameTEXT';}
rXdocumentinsert(thetexts,thetextr,xlowestrange,xhighestrange,xsteprange,headtext,foottext,thestylex,knameTEXTc,knameTEXTi,woffsetx,hoffsetx);}catch(e){}}
function rXtextHide(xlowestrange,xhighestrange,xsteprange,knameTEXTi){try{if(!xlowestrange||xlowestrange=='undefined'){xlowestrange=0;}
if(!xhighestrange||xhighestrange=='undefined'){xhighestrange=KGCRPCLAJAX;}
if(!xsteprange||xsteprange=='undefined'){xsteprange=1;}
if(!knameTEXTi||knameTEXTi=='undefined'){knameTEXTi='knameTEXT';}
rXdocumentinsertremove(xlowestrange,xhighestrange,xsteprange,knameTEXTi);}catch(e){}}

/*consume hash command system*/
var rX3dsizetofit=true; var rX3dsizetofithash='#autosizetofit'; 
function rXurihashcommand (ucenable){var rX3dsizetofitstring = '';if(rX3dsizetofit==true){ var rX3dsizetofitstring = rX3dsizetofithash;}
if(rXuriConsume == true && rXuriConsumeSearch == true){var cmdhashrun=false;try{var rthashcmd=document.location.hash;if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&rthashcmd.indexOf(';')!=-1){rthashcmd=rthashcmd.split(';')[0]+';';try{rthashcmd=decodeURI(rthashcmd);}catch(e){}
var secondhash='';try{if(rthashcmd.split('#')[2]!=''){secondhash='#'+rthashcmd.split('#')[2];}}catch(e){}
rthashcmd=rthashcmd.split('#')[1];rthashcmd=rthashcmd.split(';')[0];rthashcmd=rthashcmd+secondhash.replace(/\#undefined/i,"");var cmdhash='';var valhash=false; if(rthashcmd.indexOf('=')!=-1){cmdhash=rthashcmd.split('=')[0];valhash=rthashcmd.split('=')[1];if(valhash.indexOf(';')!=-1){valhash=valhash.split(';')[0];}}
if(cmdhash.toLowerCase()=='texts'||cmdhash.toLowerCase()=='texte'){eval('rX' + cmdhash + "='" + valhash + "';");rthashcmd='';}
if(cmdhash.toLowerCase()=='textheight'){rXtextHeight=(valhash*1);rthashcmd='';}
if(cmdhash.toLowerCase()=='textwidth'){rXtextWidth=(valhash*1);rthashcmd='';}
if(cmdhash.toLowerCase()=='textshow'&&valhash!=''){eval("rXtextShow('" + valhash + "');");rthashcmd='';}
try{var sdlhrx = document.location.hash; sdlhrx=sdlhrx.replace(cmdhash+'='+valhash+';',"");if(sdlhrx != document.location.hash){rthashcmd='';document.location.hash=sdlhrx;rXurihashcommand(false);}else{cmdhashrun=true;}}catch(e){cmdhashrun=true;}
}
var rthashcmdl=''; try{ rthashcmdl=rthashcmd.toLowerCase();}catch(e){}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&rthashcmdl.indexOf('textshow')!=-1){rXtextShow(); cmdhashrun=true;}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&rthashcmdl.indexOf('texthide')!=-1){rXtextHide(); cmdhashrun=true;}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&rthashcmdl.indexOf('3dsizetofit')!=-1){eval("rX3dsizetofit=!rX3dsizetofit;"); cmdhashrun=true;}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&(rthashcmdl.indexOf('cutup')!=-1||rthashcmdl.indexOf('cnc')!=-1)){ try{var newwinc=window.open(TEXThelpHREFpath.replace(/help\.html\#/i,"") +"cutup.html?s="+kwebkey,'',''); cmdhashrun=true; }catch(e){}}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&(rthashcmdl.indexOf('quote')!=-1||rthashcmdl.indexOf('$')!=-1||rthashcmdl.indexOf('report')!=-1)){ try{var newwinq=window.open("quote\/rX_quote.html",'',''); cmdhashrun=true; }catch(e){}}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&(rthashcmdl.indexOf('3d')!=-1||rthashcmdl.indexOf('render')!=-1)){ try{var newwinr=window.open("x3dom10\/rX_x3dom.html"+rX3dsizetofitstring,'',''); cmdhashrun=true; }catch(e){}}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&(rthashcmdl.indexOf('help')!=-1||rthashcmdl.indexOf('?')!=-1)){ try{var newwinh=window.open(TEXThelpHREFpath,'',''); cmdhashrun=true; }catch(e){}}
if(rthashcmd!=''&&rthashcmd!='#'&&(rthashcmdl.indexOf('find')!=-1||rthashcmdl.indexOf('list')!=-1||rthashcmdl.indexOf('search')!=-1)){ try{var newwinq=window.open(TEXThelpHREFpath.replace(/help\.html\#/i,"") +"search.html?s="+kwebkey,'',''); cmdhashrun=true; }catch(e){}}
if(cmdhashrun==true){document.location.hash='#';}
}catch(e){alert(e);}}
try{if(rXurihashcommandenable==true&&ucenable==true){setTimeout('rXurihashcommand(true);',3000);}}catch(e){}}
var rXurihashpromptshow=false;var rXurihashcommandenable=true;try{if(rXurihashcommandenable==true){setTimeout('rXurihashcommand(true);',10000);if(document.location.hash=="" && rXuriConsume == true && rXuriConsumeSearch == true && rXurihashpromptshow == true){document.location.hash='#';}}}catch(e){}

/*show/hide hash input element on toolbar*/
var rXhashbarSupport=true;var rXhashbarSupportSubmit='Apply'; var rXhashbarSupportEnabled=false; function rXhashbarHide(){try{if(rXhashbarSupport==true && rXhashbarSupportEnabled==true){findObj('textareaHASHdiv').remove();rXhashbarSupportEnabled=false;}}catch(e){}}
function rXhashbarShow(){try{if(rXhashbarSupport==true && rXhashbarSupportEnabled==false){try{if(TEXTApply!=''||TEXTApply!='undefined'){rXhashbarSupportSubmit=TEXTApply;}}catch(e){}
var sHASH=document.createElement('div');sHASH.setAttribute('style','position:relative;top:-17px;left:100px;');sHASH.setAttribute('class','textareaHASH'); sHASH.setAttribute('id','textareaHASHdiv');sHASH.innerHTML=' #<input id="rXToolbarHASH" name="rXToolbarHASH" type="text" value=""></input><input type="submit" value="'+rXhashbarSupportSubmit+'" onclick="rXupdatehashtoolbar();return false;"></input>';document.getElementById('ToolbarTitle_outer').appendChild(sHASH);rXhashbarSupportEnabled=true;}}catch(e){}}
function rXupdatehashtoolbar(){try{if(rXhashbarSupport==true){document.location.hash="#"+document.getElementById('rXToolbarHASH').value;document.getElementById('rXToolbarHASH').value='';}}catch(e){}}
function rXhashbarSupportInit(){try{setTimeout('rXhashbarShow()',8000);}catch(e){}}
/*uncomment the following line to always show*/
//rXhashbarSupportInit();

/*grid issue - added code below to restore grid when using online/offline versions, issue does not effect guiclient versions*/
function rXplangridredraw(){ try{setTimeout('rXplangrid()',8800);}catch(e){} }
rXplangridredraw();

/*insert new libsys cbc2di items into drop-down selector*/ 
function rXcbc2difixer(){ try{if(rXcbc2difix==true && kwebkey=='81519201192038514161751931513'){var rxcbc2difix="

Copyright 2015-2016, all rights reserved. License.